Brisanje cen iz cenika

Cene iz cenika lahko množično brišemo tako, da najprej v preglednici Cenik artiklov kliknemo na gumb  (Alt B). Odpre se okno za cen iz cenika.

Tip brisanja – izberemo, katere cene želimo brisati.

Stare cene – brišejo se cene, ki so starejše od trenutnega datuma in na trenutni datum niso več veljavne

Celoten cenik – brišejo se vse cene iz cenika

Natisni