Uvod

Obdelava E-kompenzacije omogoča pripravo obveznosti, ki jih želite prijaviti v večstranski pobot na spletno stran AJPES-a in tudi pripravi neobveznega pobota, ki ga lahko prostovoljno oddate na spletni portal E-kompenzacij. Po pripravi podatkov lahko datoteko na spletni strani www.ajpes.si ali za prostovoljni na spletni strani www.ekompenzacije.com uvozite v sistem. Kompenzacije prijavljamo na spletno stran AJPES-a enkrat mesečno (običajno 15. v mesecu). Ko odpremo E-kompenzacije se nam prikaže okno z vsemi kompenzacijami, katere imamo pripravljene. Ko prvič odpremo obdelavo je preglednica kompenzacij prazna.

Ob zagonu E-kompenzacij se nam prikaže naslednje okno:

Natisni