Dodajanje novih osnov za odsotnost

Ob kliku na gumb  Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Osnove za odsotnost, kjer določimo:

·      Do dni – vsaka osnova je odvisna od števila dni odsotnosti, na tem mestu pa določimo število dni, za katere osnova velja. Če želimo za cel mesec uporabljati enako osnovo, potem vnesemo v to polje maksimalno število delovnih dni v mesecu, 22 dni.

·      Osnova – v spustnem seznamu izberemo eno izmed možnosti:

P – Prehrana na dan

R – Režija/Dni programa

C – Prispevek staršev/Cena programa*Prehrana na dan

D – Prispevek staršev/Dni programa

S – Prispevek staršev

K – Konstanta

F – (prispevek staršev / cena programa * cena hrane na dan) + režija / dni programa * faktor režija).

·      Znesek – če smo kot osnovo izbrali Konstanta, določimo na tem mestu še znesek.

·      Faktor – vnesemo faktor, s katerim se pomnoži izbrana osnova.

·      Faktor režija – vnesemo faktor, kateri se uporablja samo pri izbiri osnove F.

·      Polna cena – za OŠ Žiri: izberemo med Da, Ne.

 

Najpogosteje se uporablja kot osnova prehrana na dan, ki se v ustreznem odstotku odbije od prispevka staršev. V tem primeru izberete v polju Osnova = C – Prispevek staršev/Cena programa*Prehrana na dan, v polji Faktor in Faktor režija pustimo 1, kot nam predlaga program.

Natisni