Verzija 2018.12.000

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkcijo tiskanja nalepk smo dodali novo opcijo izračunavanja števila nalepk »Razpisana količina DN + dodatek za pakete«. Enako smo to omogočili na nastavitvah programa »Hitro tiskanje«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov je dodana nova funkcija »Menjava sestavine« ki omogoča hkratno menjavo stare z novo sestavino za več izbranih delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; dopolnjen sistem tiskanja združenega delovnega naloga: pogoj združevanja je sedaj enaka povezana šifra artikla, kooperant, datum pričetka izdelave in rok izdelave. Na izpisu delovnega naloga ni več tehnologije. Prikaže se zbirna sestava (seštete vse sestavine zajetih delovnih nalogov).
 • Knjiženje – kooperacija, izdajanje v kooperacijo; pri tiskanju izdaje je sedaj možen izbor združenega tiska, ki operacije z isto ID operacijo za istega kooperanta (delovnega naloga) in izhajajo iz delovnih nalogov z isto povezano šifro artikla izpiše enkrat samkrat s skupno (sešteto) količino izdaje.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri dodajanju sestavin na obstoječa naročila dobaviteljem se v opombo dopiše seznam delovnih nalogov iz katerih izhajajo dodane sestavine.
 • Povezane vsebine:
  • Na napovedi zaloge dostopne preko funkcijske tipke F7 – podatki o artiklu smo dodali možnost prikaza združenega odhoda iz zaloge v primeru, da se artikel pojavlja kot sestavina na delovnih nalogih razpisa proizvodnje na katerih so izdelki z isto povezano šifro artikla in imajo delovni nalogi enako letnico, enako knjigo, enka rok izdelave in enakega kooperanta.
  • Prenos naročil kupcev v delovne naloge VRP določi začetni čas delovnega naloga = roku izdelave v kolikor artikel-izdelek nima pretočnega časa oz. je ta enak 0.
  • Avtomatiziran prenos prevzemov od dobaviteljev v kontrolne naloge vhodne kontrol (program QM) tudi v primeru več vrstic prevzema in trajnega preskoka za narejen kontrolne naloge izdela tudi odpremne naloge za prenos iz karantenskega skladišča na skladišče dobrih enot.
  • Funkcija »Razstavljanje« na predprejemih materialnega poslovanja vzpostavi povezavo (SGUID)med vrstico izdaje, vrsticami predprejema in prejema. Urejeno tudi delovanja izključitve prikaza povezanih izdaj.
  • iCenter API – dodane so metode: GetWorkOrder.

Natisni