verzija 2017.04.000

 • Osnovna sredstva in DI > uredi zapis > zavihek Spremembe > vnos Tipa spremembe = PR - Prenos: urejena kontrola zaloge na vpisani kombinaciji nahajališča, SM, SN…
 • Obračuni in invetura > Obračun:
  • Urejeno, da v primeru ko imamo že vsa sredstva zamortiizirana do konca in vnesemo novo osnovno sredstvo, da nam obračuna amortizacijo za pravo leto obračuna.

 • Pripomočki > Spremembe > Spremembe nahajališča, Spremembe SM, Spremembe SN, Spremembe referenta
  • Iz obdelav umaknjena opcija spreminjanja enega osnovnega sredstva 
  • Obdelave poenotene v delu vezanem na spremembe drobnega inventarija
  • V preglednici se prikažejo samo nahajališča, SM, SN, referenti, ki so bili v OSD uporabljeni.

 

Natisni