Združevanje prometa

Po končani obdelavi za poslovno leto, to je po obračunani amortizaciji in inventuri, lahko s pomočjo obdelave Združevanje prometa podatke dograditev program prepiše na osnovno inventarno številko in briše inventarno številko dograditve..

Natisni