Vnos (spreminjanje) podatkov

S klikom na gumb  - Vnesi zapis (ali tipka Insert) se odpre okno Delovni čas zavezanca.  Vnos in spreminjanje podatkov sta omogočena, če obdelava ni zaključena in podatek Obdobja delovnega časa zavezanca ni obkljukan.

Zaporedna številka obdobja – podatek se samo prikaže.

Obdobje od – obvezno vpišemo datum, od katerega velja delovni čas. S klikom na gumb  lahko datum tudi izberemo. Podatka po spreminjanju ne moremo popravljati.

Obdobje do – obvezno vpišemo datum, do katerega velja delovni čas. S klikom na gumb  lahko datum izberemo. Podatka po spreminjanju ne moremo popravljati.

Redni delovni čas organizacije (ur na teden)  – vpišemo število ur rednega delovnega časa na teden.

Letni sklad ur  – vpišemo letni sklad ur.

Natisni