Verzija 2018.03.001 z dne 23.02.2018

 • Napredovanja:
  • Kontrola obstoja Datuma zadnjega napredovanja je spremenjena v opozorilo
  • Dodaten filter Prikaži samo nezaključene
  • Odstranjena kontrola o nezaključenem napredovanju za zaposlene, ki imajo vneseno Ne napreduje, datum iz preteklega obdobja
  • Dodan filter Prikaži samo aktivne zaposlene. Filter je mogoče izključiti in s tem dobiti seznam neaktivnih zaposlenih.
  • Pri kreiranju aneksa preko napredovanja se priponka pravilno prikaže na pasici Delo in kariera
  • Dodan izhodiščni plačni razred delovnega mesta v analizo napredovanj
 • Šifrant zaposlenih:
  • Možnost uvoza virov financiranja ISPAP preko standardne datoteke
  • Pri vnosu neaktivne analitike (SM, SN, ...) se pojavi opozorilo
 • OLAP analiza DM za JS
  • Analiza je dopolnjena podatkom MAX PR za DM
 • Obrazci e-VEM
  • U primeru napačnega števila ur je prepoved zamenjana z opozorilom.

Natisni