Referenti

Šifrant Referenti (Alt R) je preglednica, ki prikazuje referente, ki jih uporabljamo pri pripravi računa/predračuna in so (v primeru priprave računa) pomembni za pripravo knjižb v finančno knjigovodstvo v WIN okolju (DK). Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta referentov, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

 

Natisni