Brisanje otrok

Če želite brisati otroka, kliknete na gumb Briši zapis (Delete). Tega otroka ste sedaj brisali samo iz šifranta Otroci. Še vedno pa je vnesen v šifrant Stranke.

Brisanje odsvetujemo zaradi starih podatkov, ki so vezani na šifro otroka. Če pa se odločite za brisanje, potem svetujemo, naslednji postopek pri brisanju otrok/strank/prometa:

·      najprej preverite, ali ima ta otrok še kakšen odprt/zaprt račun: v primeru, da ima še kakšen odprt račun, otroka ne brišite, sicer nadaljujte.

·      nato brišite za tega otroka vse račune.

·      otroka brišite iz šifranta Otroci in iz šifranta Stranke.

 

Pred brisanjem program preveri, ali je bil ta otrok že upoštevan v obračunu:

Natisni