Osnove zaposlenih JS

Na meniju »Zaposleni« je izbira »Osnove zaposlenih JS«, ki omogoča ureditev podatkov o osnovah obračuna zaposlenih v enem oknu, brez preglednic, izbire …

 

 

Videz okna je odvisen od podatkov zaposlenega, natančneje od razporeditve na delovna mesta. Gornja slika prikazuje okno s podatki zaposlenega, ki je razporejen na več kot eno delovno mesto, za zaposlenega z enim delovnim mestom okno izgleda tako :

 

 

Navigacija

 

Pomikanju med zaposlenimi in iskanju je namenjen gornji del okna :

 

Tipki  omogočata enostavno pomikanje naprej in nazaj po šifrantu zaposlenih – naslednja / predhodna šifra.

 

Okence za vnos šifre  omogoča :

 

·      Neposredno izbiro in iskanje z vnosom šifre

·      Neposredno izbiro in iskanje z vnosom dela imena ali  priimka. Če najde samo eno osebo, katere ime vsebuje vpisani niz črk,  kar prikaže njene podatke, sicer pokaže preglednico zaposlenih, katere ime vsebuje vpisani niz črk

·      Izbiro iz preglednice s tipko

 

Pod tipkami za navigacijo in podatki zaposlenega so zavihki s podatki osnov in ikonami za delo s podatki (dodajanje, sprememba, brisanje) .  Če je zaposleni razporejen na eno delovno mesto, je prikazan samo zavihek »Skupne osnove«.

 

Sicer se prikažeta zavihka »Skupne osnove« in »Osnove po DM« :

 

 

Pri izbiri zavihka »Osnove po DM« se nad tabelo osnov izpišejo šifra in naziv prvega delovnega mesta v razporeditvi in plačni razred delovnega mesta :

 

 

S klikom na gumb  se odpre seznam vseh delovnih mest razporeditve za izbranega zaposlenega :

 

 

Vnos osnov je mogoč po standardnem postopku z ikonami za dodajanje, in spreminjanje. Odpre se vnosno okno za vnos vrednosti osnove :

 

 

Z ikono za brisanje se izbrana osnova izbriše. Vrednosti že vnesenih osnov se lahko spreminja neposredno v preglednici, tako da se v polje za vrednost vnese nova vrednost osnove. Nova vrednost se shrani ob premiku v novo vrstico (naslednja ali predhodna šifra osnove).

Natisni