Priprava in izstavitev računov v OST

Od verzije 6.29.003 naprej smo spremenili tiskanje računov iz Obračuna storitev za vse, ki ne uporabljate kode programa za domove starejših občanov, CSD....

Priprava in izstavitev računov v OST

Natisni