Preglednica plana proizvodnje

Preglednica plana proizvodnje je namenjena prikazu in vnosu plana proizvodnje ter prenosu planskih podatkov v rezervacijske in prave delovne naloge.

Podatki v planu proizvodnje se (po razpisu proizvodnje) ne brišejo in se ohranjajo skozi vsa leta. Podatke plana posameznega leta vnašamo/prikazujemo tako, da zgoraj v polju »Leto« vnesemo številko letnice (prazno pomeni pregled plana vseh let).

Vrstice plana so glede na status označene z različnimi barvami (prikaz vrstic določenih statusov lahko nad preglednico tudi izbiramo). Posamezne barve označujejo:

 • bela barva – vrstica plana ni rezervirana ali razpisana v delovni nalog,
 • vijolična barva – vrstica plana je razpisana v rezervacijske delovne naloge (rezervirane sestavine)
 • modra barva – vrstica plana je razpisana v delovni nalog,
 • zelena barva – delovni nalog v katerega je razpisana vrstica plana je zaključen.

Preglednica plana omogoča vnos/popravljanje vrstic preko »vrstičnega« načina vnosa. Pomen posameznih polj (kolon) v planu je naslednji:

 • Zap.št. – zaporedna številka vrstice plana (se dodeljuje samodejno).
 • Leto – leto na katerega se plan nanaša.
 • Šifra – šifra artikla (izbor iz šifranta artiklov).
 • Naziv – prikaz naziva artikla.
 • EM – prikaz merske enote artikla.
 • Skladišče – šifra skladišča na katerega se nanaša plan (izbor iz šifranta skladišč).
 • Naročeno – naročena količina (podatek vezan na naročilo kupca).
 • Datum odpreme – datum potrebe artikla (datum, ko mora biti na razpolago zaradi odpreme).
 • Naročnika – stranka naročnik (izbor iz šifranta strank).
 • Naziv naročnika – naziv naročnika.
 • Naročilo – originalna številka naročila kupca na katerega se nanaša plan.
 • Veza NK – knjiga/številka/leto naročila kupca NDK iz katerega je vrstica plana nastala.
 • Vrstica NK –vrstica naročila kupca NDK na katero se nanaša vrstica plana.
 • Za izdelavo – količina artikla, ki se bo prenesla na delovni nalog (predlaga se naročena količina).
 • Veza DN – knjiga/številka/leto delovnega naloga v katerega je bila razpisana vrstica plana.
 • Rok izdelave – rok izdelave delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Datum pričetka – datum pričetka delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Količina DN –  razpisana količina delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Status DN – status delovnega naloga.
 • Veza rezervacija – knjiga/številka/leto rezervacijskega delovnega naloga v katerega je bila razpisana vrstica plana.
 • Rok rezervacija – rok izdelave rezervacijskega delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Pričetek rezervacija – datum pričetka rezervacijskega delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Količina rezervacija – razpisana količina rezervacijskega delovnega naloga v katerega je bila prepisana vrstica plana (v kolikor ima operater ustrezne nastavitve varnostnega sistema, lahko podatek spreminja na planu, spremenjen podatek pa se popravi na delovnem nalogu).
 • Status rezervacija – status rezervacijskega delovnega naloga.
 • Skupina in naziv, Klasifikacija in naziv, Oddelek in naziv, črtna šifra, šifra za primerjavo – podatki o izdelku iz vrstice plana.

Podatke lahko v plan proizvodnje (poleg ročnega vnosa) pripeljemo tudi preko čarovnika za uvoz podatkov ter iz naročil kupcev (posebna obdelava a naročilih kupcev programa NDK).

Natisni