Verzija 2017.09.000 z dne 07.07.2017

  • Omogočen vnos po enotah organizacijske strukture. Nova funkcionalnost je povezana z nastavitvijo »Prikaz potnih nalogov po enotah org. strukture« in varnostnim sistemom »OPN - Potni nalog :  Prikaz nalogov po OE«.
  • V primeru, če program ponudi izbiro »ostalo« v spustnem meniju »Odobravam uporabo«, je polje za vnos naziva prosto za vnos.
  • Med kopiranjem naloga je za vsako analitiko omogočeno določanje iz podatkov zaposlenega ali iz naloga, ki se kopira.

Natisni