Tečajne liste

Šifrant Tečajne liste (Alt L) je preglednica, ki prikazuje tečajne liste oziroma tečaje, ki jih uporabljamo pri predprejemih. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta tečajnih list, so natančneje prikazani v Šifrantu Tečajne liste.

Natisni