Kako v javnem sektorju obračunamo odpravnino ob upokojitvi nad uredbo?

Obračun odpravnine oz. jubilejne nagrade nad uredbo se izvaja ločeno od obračuna plač, zato je potrebno na Obračunu plač odpreti nov, samostojen obračun.

Več na spodnji povezavi

Odpravnina ob upokojitvi nad uredbo - Javni sektor

Natisni