Preglednica 1. nivoja - Evidenca izdaje serij artikov - prikaz artiklov

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici.

Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje »Evidenca izdaje serij artikov«.

Razvrščena je po stolpcu Šifra ali Naziv. Prikazani so podatki za artkle, ki se jim vodijo zaloge po serijah in imajo izdaje, ki zadovoljujejo natsvitve prikaza. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca »Količina izdaje«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni