Zapiranje dobropisov oz. storno dokumentov

Kaj narediti, ko iz modula Obračun storitev v Spremljanje plačil računov prenesemo račune z negativnim zneskom za plačilo (dobropise oz. storno dokumente)?

Več na spodnji povezavi:

Zapiranje dobropisov oz. storno dokumentov.pdf

Natisni