Verzija 2020.04.001

  • Šifranti – materialne sestavnice; pri kopiranju materialnih sestavnic se sedaj kopirajo tudi količine alternativ sestavin.
  • Knjiženje – delovni nalogi; po »knjiženju v MSP« sedaj program predlaga tiskanje zadnje izbranih obrazec izdaje in/ali prejema.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na čarovnik za uvoz delovnih nalogov smo dodali gumb »nastavitve« preko katerega lahko uporabnik nastavi določena pravila, ki veljajo za uvožene delovne naloge.
  • Knjiženje – delovni nalogi; ob uvozu delovnih nalogov preko čarovnika, izdelavi delovnih nalogov s kopiranjem ali preko izdelave podrejenih delovnih nalogov se informacijo kdo in kdaj je nalog izdelal sedaj nahaja na »log spremembe« in ne več na opombi delovnega naloga.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Serijsko knjiženje – delitev« smo uredili kontrolo skupne količine po nalogih z vpisano skupno količino porabe sestavine.
  • Izpisi – kooperacija; med izpise kooperacije je dodana »Kartica operacije delovnega naloga«.
  • Izpisi – kooperacija; na izpisu stanja kooperacije rejeno pravilno interpretiranje nezaključenih izdaj s celotno prevzeto količino operacije, odpravljeno nekaj pravopisnih napak na izpisu stanja.
  • Izpisi – analiza dela – doseg časovnih norm po izdelkih; na 2., 3. in 4. nivoju je metodologija zbiranja podatkov o normiranih časih usklajena s 1. nivojem (vedno je izhodišče trenutni standardni tehnološki postopek).

 

Povezane vsebine:

  • Naročila kupcev – prenos naročil v plan proizvodnje; na obdelavi prenosa naročil kupcev v plan proizvodnje se tudi naročilo, ki še ni bilo preneseno v plan lahko prenese v naloge preko opcije »samo nove vrstice«, označi se kot preneseno.
  • Odpremni nalogi – optimizacija hitrosti delovanja gumba »serijske številke« na zavihku »vrstice«.

Natisni