Knjižne skupine

Šifrant nam omogoča vnos knjižnih skupin, ki jih uporabimo pri pripravi knjiženja za glavno knjigo v programu Prejeti računi – zavihek Knjiženje.

Natisni