Organizacijsko poročilo

Izpis je aktiven, če uporabljate kodo programa za glasbene šole. Če izberemo izpis Organizacijsko poročilo, se odpre spodaj prikazano okno.

·      Šolsko leto – izberemo šolsko leto, za katerega bomo izpisovali tedenske obveznosti učiteljev.

·      Šifra enote – omejimo izpis izbrane enote. Če podatka ne izpolnimo, bomo izpisovali vse enote.

 

Kliknemo na gumb Tiskaj. Odpre se okno Izpisi. Označimo izpis – vzorec, ki ga želimo tiskati in kliknemo na gumb Predogled.

 

Natisni