Obračunani krediti

Obračunani krediti –  potrdimo, če želimo izpisati seznam.

Od – do šifre kreditodajalca – program predlaga izpis kakor je določen v Nastavitvah programa. Če želimo, lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino kreditodajalcev. Kreditodajalca lahko izberemo z gumbom .

Tiskam opombe – omogoča izpis opomb vnesenih v Nastavitvah  programa.

Razvrščanje – izpis zbirnika za vsakega kreditodajalca lahko razvrstimo po šifrah ali po nazivih zaposlenih.

 

Nastavitve potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T). Na koncu izpisa seznamov po kreditodajalcih dobimo še zbirni pregled.

Natisni