Rezervacije

Obdelava se nahajaja v Dnevne obdelave – Kompenzacije – Rezarvacije. Le-ta omogoča rezerviranje sredstev za kasnejšo kompenzacijo. Ko odpremo obdelavo Rezervacije se nam prikaže okno z vsemi pripravljenimi rezervacijami. V preglednici je tudi informacija koliko sredstev je pri rezevaciji še prosto. Nad preglednico je filter glede na status rezervacije. Izbiramo pregled nad vsemi rezervacijami, nad realiziranimi ali samo nad prostimi rezervacijami.

Realizirane rezervacije so tiste, ki nimajo vrednosti v polju Znesek kupci prosto in Znesek dobavitelji prosto.

Proste rezervacije so tiste, ki imajo vrednost v polju Znesek kupci prosto in/ali Znesek dobavitelji prosto.

 

Natisni