Verzija 2019.05.001 z dne 29.03.2019

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Odpravljena težava pri prepisu podatkov stranke s spleta, ko se v vse 3 nazive kupca ni preneslo po 30 znakov.
  • Negotovinska prodaja
   • Dopolnitev delovanja knjiženja negotovinskih dobavnic v račune Fakturiranja. Pri knjiženju dobavnic v Fakturiranje se v primeru neuporabe oznake DDV (nastavitve programa), dodeljevanje obračuna in oznake DDV izvaja na enak način, kot ob ročnem vnosu računov, t.j. na podlagi stranke ali na podlagi artikla.
  • Sestavnice
   • Odpravljena napaka, ko se pri uvozu sestavnic iz besedilnih datotek ni preneslo decimalna mesta v podatke o količini in ceni sestavnega dela.

Natisni