Zavihek Konti za izvršbo

Vpišemo konte, ki jih bo program upošteval pri pripravi podatkov za izvršbo.

 

 

Vnos kontov

Konte vnašamo in urejamo s standardnimi gumbi Vnesi zapis, Popravi zapis in Briši zapis. Ob vnosu novega konta se odpre spodnje okence.

 

·      Šifra konta od..do - vnesemo konte, ki naj jih program upošteva pri pripravi podatkov za izvršbo. V kolikor imamo terjatve knjižene na različnih kotih, ki niso v zaporedju je potrebno vnesti toliko vrstic, kolikor je kontov, ki jih želimo zajeti pri pripravi podatkov.

·      Zastaranje – vpišemo podatek o zastaranju. V našem primeru terjatev zastara 1 leto od datuma zapadlosti zadnjega računa, ki je zajet v izvršbi.

·      Šifra konta izvršb - vpišemo konto na katerega bomo preknjižili terjatve v izvršbi iz rednih kontov.

Natisni