Uvoz e-SLOG računov

Namenjen je uvozu računov, ki so zapisani v datoteke XML v strukturi, ki jo določa standard e-SLOG, trenutno uvažamo e-slog 1.4, 1.5 in 1.6. Veljavnost in elektronski podpis e-SLOG računa morate preverjati z zunanjim programom, na primer s CreaSign Verifier, ki ga lahko dobite na strani GZS. Priporočamo tudi, da program izberete kot privzeti za odpiranje te vrste datotek.

Ko si račun ogledate in preverite veljavnost ter elektronski podpis lahko pričnete z uvozom. Gumb za uvoz se nahaja v preglednici Prejeti računi.

Odpre se naslednje okno:

 

  • Uvozi iz mape: Mapa, v kateri se nahajajo e-SLOG računi. Program bo uvozil vse e-slog datoteke iz te mape.
  • Knjige dokumentov: e-SLOG datoteka lahko vsebuje informacijo ali gre za račun, zahtevek, predračun, dobropis, itd. Tu lahko nastavimo, da se posamezne vrste računov uvažajo v različne knjige.

 

Uvoz zaženemo s klikom na Potrdi.

Program bo prepoznal šifro stranke na podlagi davčne številke v računu.

  • Če stranke ni v šifrantu ali stranka nima izpolnjene davčne številke, račun ne bo uvožen. Prikazalo se bo opozorilu v oknu za izpis napak uvoza. Manjkajočo stranko ali davčno številko v takem primeru dopolnite in ponovite uvoz.
  • Če imamo vpisanih več strank z enako davčno številko, bo program vprašal, na katero stranko naj zapiše račun.

Program bo uvozil osnovne podatke računa in podatke o davkih – ampak samo za račune v domači denarni enoti. Seveda program ne more vedeti, katere davke si lahko odbijate – to morate popraviti ročno. Ko je uvoz dokončan se datoteka e-SLOG zapiše v priponko računa in premakne med ostale dokumente. Računi se shranijo v podmapo šifra uporabnika\šifra stranke\prejeti računi\leto\. Nastavitev, kam se shranjujejo dokumenti, se nahaja meniju Nastavitve okolja – ključ Dokumenti. V primeru, da datotek e-SLOG ni shranjena kot priponka računa, potem teh nastavitev okolja nimate urejenih ali pa nimate pravice za pisanje na to področje.

Za delo z računi v elektronski obliki velja biti še posebej previden, da računa ne po pomoti izbrišemo ali kako drugače izgubimo. Poskrbeti je potrebno tudi za njihovo arhiviranje, saj jih moramo prav tako kot račune v papirnati obliki  hraniti po zakonskih predpisih.

Natisni