Analiza podatkov v vrtcih

Podatke o otrocih in obračunani oskrbnini lahko v program OST analiziramo preko OLAP komponente. Na tej analizi dobite podatke Vrednost z davkom, Doplačilo in Za plačilo za vsakega posameznika, ki mu je bila storitev zaračunana.

V primeru analize za vrtec je mogoča omejitev Od do številke obračuna, Od do občine… Po kliku na Potrdi, se prikaže analiza, ki jo je mogoče izvoziti v Excel, Grafično prikazati ali izpisati na papir.

Analizo je mogoče tudi dopolniti z razpoložljivimi podatki, ki so nanizani nad preglednico. Tako pripravljeno analizo lahko tudi shranite in kasneje kadarkoli uporabite.

Natisni