Verzija 2019.17.001 z dne 27.12.2019

  • Odpravljena težava pri izvoz datoteke ZAVIR.P-1, zneski prispevkov in dohodnine se pravilno zapišejo.

Natisni