Splošno

Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta začetnega stanja.

  • Datum – predlaga se tekoči datum, lahko pa ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.
  • Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.
  • Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Referent – vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Ob vnosu dobavitelja se predlaga referent nabave iz šifranta strank.
  • Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Opomba – vpišemo poljuben tekst.

Natisni