Navodila za obračun vrtca v mesecu marcu

Na podlagi okrožnice MIZŠ, 6030-2/2020 z dne 26.3. 2020 zaradi izrednih razmer, ko je bil vrtec zaprt v drugi polovici meseca, zaradi korona virusa (Covid-19), smo uredili program OST tako, da bo možen izračun za prvo polovico meseca kot do sedaj, za drugo polovico meseca marca pa se staršem cena zmanjša za celotne stroške neizvajanja programa. Ta del plačila se prenese na občine zavezanke za plačilo.

Navodila

 

 

Natisni