Gumb Izdaja

Gumb Izdaja nam omogoča knjiženje izdaje v Materialno skladiščnem poslovanju MSP iz podatkov računa. Najprej se preveri ali je potreba po knjiženju izdaje iz skladišča. Pri računih, za katere je že knjižena izdaja, jo je možno dopolnjevati samo v primeru, da za račun obstaja en sam dokument izdaje v MSP. V primeru, da račun še nima izdaje v MSP, se knjiži nova izdaja, v primeru, da izdaja v MSP že obstaja se obstoječa izdaja dopolni za razliko.

Ob kliku na gumb  - Izdaja (Alt I) se odpre okno Knjiženje izdaje iz računa.

·      Vrsta prometa – vnesemo oziroma izberemo vrsto izdaje iz šifranta vrst prometa MSP, na katero se bodo knjižile izdaje. Pri novi izdaji se predlaga privzeta vrsta izdaje za knjigo računa. Pri dopolnjevanju izdaje se prikaže vrsta izdaje iz prometa MSP in jo ni možno spreminjati.

·      Datum – vnesemo oziroma izberemo datum izdaje. Pri novi izdaji se predlaga datum opravljene dobave.

·      Skladišče – vnesemo oziroma izberemo skladišče iz šifranta skladišč MSP, iz katerega bodo šli artikli. Pri novi izdaji se predlaga privzeto skladišče za knjigo dokumentov.

·      Konto porabe – vnesemo oziroma izberemo konto iz šifranta konto, na katerega se knjiži poraba izdanega blaga. Pri novi izdaji se predlaga privzeti konto porabe za vrsto izdaje oziroma zadnji uporabljeni konto.

·      Dokument – vnesemo vsebino polja Dokument iz glave izdaje MSP.

·      Kupec – vnesemo oziroma izberemo kupca iz šifranta strank. Pri novi izdaji se predlaga prejemnik iz glave računa.

·      Stroškovno mesto – vnesemo oziroma izberemo stroškovno mesto iz šifranta stroškovnih mest. Pri novi izdaji se predlaga stroškovno mesto iz glave računa.

·      Stroškovni nosilec – vnesemo oziroma izberemo stroškovni nosilec iz šifranta stroškovnih nosilcev. Pri novi izdaji se predlaga stroškovni nosilec iz glave računa.

·      Referent – vnesemo oziroma izberemo referenta iz šifranta referentov. Pri novi izdaji se predlaga referent iz glave računa.

·      Delovni nalog – vnesemo delovni nalog. Pri novi izdaji se predlaga delovni nalog iz glave računa.

·      Analitika – vnesemo oziroma izberemo analitiko iz šifranta analitik. Pri novi izdaji se predlaga analitika iz glave računa.

 

Po izbiri Potrdi se knjiži izdaja v promet MSP. Pri tem se upoštevajo samo vrstice artiklov, ki se jim vodi zaloga. Če se pri knjiženju izdaje del vrstic ni knjižil zaradi formalnih napak, se prikaže protokol napak.

Po uspešno zaključenem knjiženju izdaje, se odpre okno za tiskanje dokumentov izdaje.

Gumb je aktiven samo, če je program fakturiranja povezan s programom Materialno skladiščnega poslovanja MSP.

Natisni