Po izbiri

Če izberemo izpis Po izbiri, se odpre okno Otroci po izbiri.

·      Izbor – izberemo eno od možnosti: Vse, Enota. Če smo izbrali Vse, ostanejo naslednje polje neaktivno, sicer se aktivira dodatno polje, kjer omejimo izpis izbrane skupine.

·      Skupina, Razred, Občina – omejimo izpis od – do skupine, razreda, občine.

·      Spol – izberemo ali bomo tiskali vse otroke, samo moške oziroma samo ženske.

·      Vpisani, izpisani - izberemo ali bomo tiskali vse otroke, samo vpisane ali samo izpisane.

·      Datum vrtec od do – vpišemo datumske omejitve – če smo v zgornjem polju izbrali Vpisani, potem glede na datum vpisa v vrtec. Če smo izbrali izpisani, potem glede na datum izpisa v vertec.

·      Datum od do  – vpišemo datumske omejitve – če smo v zgornjem polju izbrali Vpisani, potem glede na datum vpisa. Če smo izbrali izpisani, potem glede na datum izpisa.

·      Prijavljeni, odjavljeni - izberemo ali bomo tiskali vse otroke, samo prijavljeni ali samo odjavljeni.

·      Izbira izpisa – izbiramo med Šolah, Razredu, Spolu, Občinah, Skupinah.

·      Razvrstitev – podatke razvrstimo po otrocih ali po skupinah. Glede na zgoraj izbrano razvrstitev določimo, ali se bodo podatki razvrščali po Šifri ali Po Priimku in imenu.

·      Tiskanje podatkov o starših, Tiskanje podatkov o dohodkih (samo pri vrtcih), Tiskanje podatkov o domovih, Tiskanje opomb – potrditev pomeni, da se ti podatki izpišejo.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

Natisni