Uvoz iz MSP

Gumb  - Uvoz iz MSP (Alt U) omogoča pripravo vrstic računa iz izdaj programa Materialno skladiščno poslovanje - MSP. Gumb je aktiven samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

·      v nastavitvah programa v uporabniku in računalniku, mora biti na zavihku povezave izpolnjen podatek: Šifra uporabnika za MSP,

·      smo v preglednici Računi in pripravljamo račune,

·      računi morajo imeti status, da še niso knjiženi.

Najprej se odpre okno Uvoz vrstic računa iz MSP, kjer podamo podrobnosti za uvoz.

·      Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, v katerem so bile izdaje v programu MSP pripravljene. Podatek je obvezen.

·      Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, iz katere bomo uvažali  podatke za formiranje računa. Vrsta prometa mora imeti izpolnjen tip prometa »I« za izdajo. Podatek je obvezen.

·      Način prenosa – označimo, kako se bodo podatki uvažali. Možnosti sta dve: po dokumentih (iz programa MSP uvažamo posamično izdajo, kar pomeni, da uvozimo podatke za izbrani dokument) ali po obdobju (iz programa MSP uvažamo zbirne podatke za določeno obdobje, kar pomeni, da uvažamo dokumente za izbrano obdobje in za ostale pogoje izbora).

·      Številka dokumenta MSP – vpišemo oziroma izberemo številko dokumenta, za katerega želimo uvoziti podatke. Pri izboru se nam odpre preglednica, ki prikazuje dokumente izdaje za stranko (kupca – prejemnika), ki je vpisana v glavi računa. Podatek vnašamo le v primeru načina prenosa po dokumentu, v primeru prenosa po obdobju podatka ni potrebno vnašati. V tem primeru nam ni potrebno vnašati naslednjih podatkov: Datum izdaje od/do, Kupec, Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Delovni nalog, Referent in Analitika.

·      Datum izdaje od/do – vpišemo oziroma izberemo datume izdaj, za katere želimo podatke iz programa MSP uvažati. Uvozijo se podatki, ki zadostujejo izpolnjenemu pogoju in le v primeru, ko želimo uvažati podatke po obdobju. Podatek je obvezen.

·      Kupec – vpišemo oziroma izberemo kupca, za katerega želimo podatke iz programa MSP uvoziti. Uvozijo se podatki, ki zadostujejo izpolnjenemu pogoju in le v primeru, ko želimo uvažati podatke po obdobju. Podatek je obvezen.

·      Stroškovno mesto - vpišemo oziroma izberemo stroškovno mesto, za katerega želimo podatke iz programa MSP uvoziti. Uvozijo se podatki, ki zadostujejo izpolnjenemu pogoju in le v primeru, ko želimo uvažati podatke po obdobju. Če podatek ni izpolnjen, se uvozijo vsa stroškovna mesta, ki zadostujejo ostalim pogojem.

·      Stroškovni nosilec - vpišemo oziroma izberemo stroškovni nosilec, za katerega želimo podatke iz programa MSP uvoziti. Uvozijo se podatki, ki zadostujejo izpolnjenemu pogoju in le v primeru, ko želimo uvažati podatke po obdobju. Če podatek ni izpolnjen, se uvozijo vsi stroškovni nosilci, ki zadostujejo ostalim pogojem.

·      Delovni nalog – vpišemo delovni nalog za katerega želimo podatke uvoziti. Uvozijo se podatki, ki zadostujejo izpolnjenemu pogoju in le v primeru, ko želimo uvažati podatke po obdobju. Če podatek ni izpolnjen, se uvozijo vsi delovni nalogi, ki zadostujejo ostalim pogojem.

·      Referent - vpišemo oziroma izberemo referenta, za katerega želimo podatke iz programa MSP uvoziti. Uvozijo se podatki, ki zadostujejo izpolnjenemu pogoju in le v primeru, ko želimo uvažati podatke po obdobju. Če podatek ni izpolnjen, se uvozijo vsi referenti, ki zadostujejo ostalim pogojem.

·      Analitika - vpišemo oziroma izberemo analitiko, za katerega želimo podatke iz programa MSP uvoziti. Uvozijo se podatki, ki zadostujejo izpolnjenemu pogoju in le v primeru, ko želimo uvažati podatke po obdobju. Če podatek ni izpolnjen, se uvozijo vse analitike, ki zadostujejo ostalim pogojem.

·      Cene iz izdaje – označimo ali se kot prodajne cene prenašajo cene iz izdaje programa MSP  ali se uporabljajo cene iz cenikov programa FAK .

·      Faktor – vpišemo faktor po katerem se v primeru izbire, da se prodajne cene izračunajo iz cene izdaje programa MSP, izračunajo prodajne cene

·      Analitike iz izdaje – označimo ali se v vrstice računa prenašajo šifre analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika) iz izdaje MSP  ali se v vrstice računa prenašajo privzete šifre analtik programa FAK .

·      Serije – označimo ali se v vrstice računa prenašajo serije iz izdaj MSP  ali se ne .

Po potrditvi se sproži uvoz izdaj iz programa MSP. V primeru, da za izbrane kriterije ni podatkov, program javi opozorilo: »Za izbrane kriterije ni podatkov!« in uvoz se ne izvede.

V primeru uvoza podatkov po »dokumentu« program preveri:

·      ali je bila izbrana izdaja iz programa MSP že fakturirana in javi opozorilo: »Izdajnica je že bila fakturirana! Nadaljujem?« V primeru pozitivnega odgovora se uvoz nadaljuje, sicer pa se ne izvede.

·      Ali se stranka v dokumentu izdaje ujema s stranko (kupcem prejemnikom) v glavi računa in javi opozorilo: »Stranka v izdajnici se ne ujema  s kupcem prejemnikom! Nadaljujem?« V primeru pozitivnega odgovora se uvoz nadaljuje, sicer pa se ne izvede.

V primeru uvoza podatkov »za obdobje« program preveri ali je bila vsaj ena izdaja, ki zadovoljuje pogojem izbora, fakturirana in javi opozorilo: »Nekatere izbrane izdaje so že bile fakturirane! Nadaljuejm z uvozom?« Možni so naslednji odgovori:

·      Da, v celoti – uvozijo se vse izdaje, ki zadovoljujejo pogojem izbora (tudi že fakturirane)

·      Da, samo nefakturirane izdaje – uvozijo se samo izdaje, ki zadovoljujejo pogojem izbora in še niso bile fakturirane

·      Ne – uvoz se ne izvede.

 

Sledi priprava podatkov iz izdaj MSP na naslednji način:

·      v primeru, da so izpolnjene nastavitve: Cene iz izdaje, Analitike iz izdaje in Serije iz izdaje, se uvozijo podatki na nivoju artiklov – en artikel je samo enkrat s skupno količino.

·      v primeru izbora Cena iz izdaje , se artikel razdeli na toliko vrstic, kolikor različnih cen je v izdaji MSP.

·      v primeru izbora Analitike iz izdaje ,  se artikel razdeli na toliko vrstic, kolikor različnih kombinacij analitik (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika) je v izdajah MSP

·      v primeru izbora Serije iz izdaje ,  se artikel razdeli na toliko vrstic, kolikor različnih serij je v izdajah MSP

·      možne so tudi različne kombinacije zgoraj navedenih nastavitev.

·      Po uvozu se v tabelo veznih dokumentov na vrsticah računa, zavihek Veze, zapišejo podatki za vsako izdajo MSP, iz katere je nastal račun. Izdaje iz katerih je nastal račun dobijo za vrsto izdaje, v preglednici Promet v programu MSP, oznako da so bile fakturirane.

Natisni