Verzija 2017.13.000 z dne 20.10.2017

 • WEB.API
  • Omogočene metode za vnos/urejanje/brisanje podatkov družinskih članov, osnov zaposlenih, bonitet in transakcijskih računov.
 • Obračun
  • Omogočen ločen obračun izvršb od obračuna kreditov.
  • Omogočeno upoštevanje zneska zajamčene plače vpisanega na ravni zaposlenega.
  • Prednostni obračun kreditov.
   • Urejen delni obračun trajnega odtegljaja, ki ne more biti obračunan v celotnem znesku.
  • Urejeno osveževanje zaslona v primeru preračuna neto na bruto.
  • Obrazec REK – urejanje podatkov rubrike M.
   • Urejen izračun podatka M08 - razlika do minimalne osnove, v nekaterih primerih upoštevanja minimalne osnove za prispevke.   
 • Obračun KDPZ
  • Prenos v plačilni promet.
   • Sklic na plačilnem nalogu za premije KDPZ je dopolnjen s prvimi štirimi znaki šifre proračunskega uporabnika.
 • Krediti
  • Dodan nov podatek Izvršba.
 • Obračunski list za javni sektor
  • Urejen prikaz podatka C051 – dvojezičnost.
 • Potrjevanje dopustov
  • Urejeno tiskanje potrjenih dopustov v primeru brez odobritve dopustov.
 • Registracija prisotnosti
  • Urejen zapis na več decimalnih mest v primeru vnosa dogodka za več dni.

Natisni