verzija 2017.12.000 z dne 2.10.2017

Sociala
• Začasno bivališče:
- Če imamo nameščeno Word predlogo Prijava začasnega prebivališča - word (navodila o namestitvi se nahajajo na dnu tega seznama novosti), se izpiše Seznam stanovalcev s podaljšanim bivališčem  v Wordu, kjer ga lahko poljubno dopolnimo, oblikujemo.
• Poročila:
- Poročila:
o Predajna knjiga: Pri izpisu Predajne knjige po oddelkih je možno vklopiti ali izklopiti prelom strani po vsakem oddelku, enako kot po priimku in imenu ali šifri stanovalca.

Zdravstvo
• Zdravstveni karton:
- Zavihek Terapije:
o dodani stolpci Pakiranj, Frekvenca in Frekvenca jemanja. Stolpce dodamo preko Trajanje prilagojenih stolpcev. Iz teh stolpcev se ne računa zaloga zdravila pri stanovalcu, vsebinsko pojasnilo stolpcev je naslednje:
 Pakiranj je število pakiranj zdravila, kot jih je naročenih iz lekarne.
 Doza (enako kot do zdaj) je doza pri eni uporabi zdravila.
 Frek. jemanja je na kakšen način se jemlje zdravilo (X Na dan, na vsakih X ur, X na teden, …). Tega seznama frekvenc se ne da spreminjat, je enak kot pri eReceptih.
 Frekvenca je X pri Frek. jemanja. Če je Frekvenca 4 in imamo Na ure, pomeni to vsake 4 ure, če imamo frekvenco 4 in Na dan, pa to pomeni 4x na dan.
- Zavihek Načrtovani posegi:
o Z izpolnjevanjem podatka Kraj se nam v ozadju polni šifrant Krajev.  Ko začnemo tipkat v polje Kraj, se nam odpre seznam že vnesenih krajev. Če vnesemo nov kraj, se bo ta naslednjič pokazal v seznamu.
• Vnos Terapij:
- dodani stolpci Pakiranj, Frekvenca in Frekvenca jemanja. Stolpce dodamo preko Trajanje prilagojenih stolpcev. Iz teh stolpcev se ne računa zaloga zdravila pri stanovalcu, vsebinsko pojasnilo stolpcev je naslednje:
o Pakiranj je število pakiranj zdravila, kot jih je naročenih iz lekarne.
o Doza (enako kot do zdaj) je doza pri eni uporabi zdravila.
o Frek. jemanja je na kakšen način se jemlje zdravilo (X Na dan, na vsakih X ur, X na teden, …). Tega seznama frekvenc se ne da spreminjat, je enak kot pri eReceptih.
o Frekvenca je X pri Frek. jemanja. Če je Frekvenca 4 in imamo Na ure, pomeni to vsake 4 ure, če imamo frekvenco 4 in Na dan, pa to pomeni 4x na dan.
• Poslovanje z zdravili:
- Zaloga zdravil: Možno je grupirati podatke po Uporabniku, Terapiji itd. in to uporabiti za izpis. Če je tabela grupirana, ni možno vnesti nove vrstice. Vnesemo lahko tudi datum poteka in se iz tega preračunajo dnevi.
• Poročila:
- Dodano poročilo »Nalepke za epruvete«, ki je namenjen tiskanju nalepk. Da se ta forma prikaže, je potrebno namestiti Word predlogo Nalepke za epruvete.doc (navodila o namestitvi se nahajajo na dnu tega seznama novosti)
- dodano poročilo »Terapije po grupacijah«, ki izpiše terapije grupirane po grupacijah.
• Šifranti:
- Šifranti zdravstva: dodan je šifrant »Zdravila grupacije«, v šifrant zdravil pa stolpec Grupacija. V ta namen je med poročila zdravstva dodano poročilo »Terapije po grupacijah«, ki izpiše terapije grupirane po grupacijah.

Delo
• Predajna knjiga
o Pri izpisu Predajne knjige po oddelkih je možno vklopiti ali izklopiti prelom strani po vsakem oddelku, enako kot po priimku in imenu ali šifri stanovalca.
• Skupni vnos storitev:
o Zavihek Načrtovani posegi:
 Z izpolnjevanjem podatka Kraj se nam v ozadju polni šifrant Krajev.  Ko začnemo tipkat v polje Kraj, se nam odpre seznam že vnesenih krajev. Če vnesemo nov kraj, se bo ta naslednjič pokazal v seznamu.
o Zavihek Izdaja zdravil:
 Za namene DEPO storitev, je dodan datum Naslednja izdaja zdravil. Če je datum vnesen, se ob vnosu izdaje zdravila zapiše še na zavihek Načrtovani poseg za tega uporabnika na izbran datum, v Kraj se zapiše zdravilo in v Dodatno »Naslednja izdaja zdravila«.
• Individualna habilitacija:
- dodan meni Individualna habilitacija kjer lahko zapisujejo opis, načrte in cilje individualne habilitacije. Če vklopimo funkcijo »Pokaži vse«, se pri tiskanju (»Natisni«), prikažejo vsi deli Individualnega načrta (socialna anamneza, socialno delo, delovana terapija, zdravstvena nega, fizioterapija – če imajo seveda vpisane podatke), če ne, samo trenutni. Po namestitvi verzije uporabnik nima samodejno dostopa do Delo – Individualna habilitacija, to je potrebno vklopiti v meniju Administracija – Operaterji, tako da dodamo kljukico.

Administracija
• Operaterji:
- Dodana pravica vklopa Individualne habilitacije v meniju Delo.

NAVODILO ZA PRENOS WORD PREDLOGE Prijava začasnega prebivališča – word in Nalepke za epruvete - word
Na povezavi http://www.icenter.si/v1/media/word.predloge.zip  dobite datoteko s pripravljenimi Word predlogami. Datoteko najprej shranite na izbrano mesto na vašem računalniku (npr. v mapo na namizju). Datoteko nato ekstrahirate (ekstrahirano datoteko prav tako shranite na izbrano mesto na vašem računalniku).
V ekstrahirani datoteki poiščete Word predlogo Prijava začasnega prebivališča – word.doc in Nalepke za epruvete – word.doc ter ju kopirajte v mapo z vašimi Word predlogami. Pot do te mape je zapisana v SZO - Nastavitve - Osnovni podatki – zavihek Dodatno - polje Word predloge: