Gumb Priprava za DK in DDV

Omogoča nam prenos oz. knjiženje prejetih računov v DK in/ali DDV glede na izbirne podatke.

 

 

Leto: leto dokumentov, ki jih želimo prenesti.

Od številke do številke: omogočena je izbira iz spustnega menija od do številke računa.

Od Do šifre stranke: lahko izberemo prenos samo za določene stranke.

Od Do datuma prejema: lahko izberemo prenos glede na datum prejema.

Od Do datuma računa: lahko izberemo prenos glede na datum računa.

Od Do datuma opravljanja: lahko izberemo prenos glede na datum opravljanja storitev.

Knjiženje DK : izbran podatek pomeni, da bomo pripravili podatke za dvostavno knjigovodstvo.

Mapa izhodne datoteke za DK: polje je aktivno, ko je izbran podatek Knjiženje DK

Knjiženje DDV: izbran podatek pomeni, da bomo pripravili podatke za davek na dodano vrednost.

Mapa izhodne datoteke za DDVa: polje je aktivno, ko je izbran podatek Knjiženje DDV

 

Po končanem prenosu, se na ekranu odpreta dnevnika prenosa, posebej za DK in posebej za DDV.

Pri neposredni povezavi z DK, so po končanem prenosu, prejete fakture knjižene v posrednem knjiženju.

Pri neposredni povezavi z DDV, so po končanem prenosu, prejete fakture knjižene v DDV v knjigi prejetih računov oz. knjigi uvoza.

 

 

Pri posredni povezavi z DK preko mape, so po končanem prenosu, prejete fakture pripravljene v tekstovni datoteki, ki jo uporabimo za uvoz v DK v modulu DK v Posrednem knjiženju.

Pri posredni povezavi z DDV preko mape, so po končanem prenosu, prejete fakture pripravljene v tekstovni datoteki, ki jo uporabimo za uvoz v DDV v modulu DDV.

Natisni