Dodatno obvestilo glede priprave obračuna v vrtcih za mesec oktober