Verzija 2021.05.001 z dne 06.04.2021

  • Urejen uvoz vseh odsotnosti v primeru praznikov.
  • Urejen uvoz eBOL s kombinacijo zadržanosti za polni in krajši delovni čas.
  • Urejen izračun salda ur v primeru dogodkov na praznik. V saldo ur se všteva samo redno delo oziroma drugi dogodki, ki so povezani z isto vrsto obračuna, s katero je povezan dogodek redno delo.
  • V primeru dokler nimamo zabeleženega odhoda je omogočen izračun saldo ur do vključno prejšnjega dne.

Natisni