Zavihek »Knjiženje v TDR«

Peti zavihek je »Knjiženje v TDR«. Ta zavihek je viden, le, če je vzpostavljena pravilna povezava med NDK in TDR.

V tem zavihku lahko določimo naslednje podatke:

Knjiženje v TDR– tu izberemo, ali se po knjiženju odpremnih nalogov v MSP zabeleži zapis v Negotovinsko prodajo.

Poslovalnica – tu izberemo, poslovalnico za knjiženje v TDR.

Vrsta prometa – tu izberemo vrsto prometa za knjiženje v TDR, ki mora biti tipa negotovinska prodaja.

Natisni