Knjiga dokumentov

Knjiga dokumentov (Alt D) prikazuje izdane račune in predračune. Poleg podatkov o računih oziroma predračunih, so prikazani tudi zbirni podatki po denarnih enotah in stopnjah DDV. Najprej se odpre okno Knjiga dokumentov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

·      Vrsta dokumenta – vpišemo oziroma izberemo vrsto dokumenta (računi/ predračuni) za katero želimo podatke pregledovati.

·      Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katero želimo pregledovati izdane račune/predračune.

·      Knjiga – vpišemo oziroma izberemo knjigo, katere podatke želimo pregledovati.

·      Številka – vpišemo številke računov/predračunov, ki jih želimo pregledovati.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve v okviru katerih želimo račune/predračune pregledovati.

·      Datum zapadlosti - vpišemo oziroma izberemo datume zapadlosti, v okviru katerih želimo račune/predračune pregledovati.

·      Datum DOB – vpišemo oziroma izberemo datume opravljenih dobav, v okviru katerih želimo račune/predračune pregledovati. V primeru obdobnih računov/predračunov mora biti znotraj izbranega obdobja celotno obdobje opravljenih dobav računa.

·      Plačnik - vpišemo oziroma izberemo plačnike v okviru katerih želimo račune/predračune pregledovati.

·      Prejemnik - vpišemo oziroma izberemo prejemnike v okviru katerih želimo račune/predračune pregledovati.

·      Prva skupina prejemnika – vpišemo oziroma izberemo prvo skupino prejemnikov za prikaz

·      Druga skupina prejemnika – vpišemo oziroma izberemo drugo skupino prejemnikov za prikaz

·      Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za prikaz.

·      Stroškovni nosilci – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za prikaz.

·      Delovni nalog – vpišemo oziroma izberemo delovne naloge za prikaz.

·      Referent – vpišemo oziroma izberemo referente za prikaz.

·      Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike za prikaz.

·      Denarna enote - vpišemo oziroma izberemo denarne enote v katerih želimo račune/predračune pregledovati.

·      Oznaka I-RAČ – vpišemo oziroma izberemo oznako knjiženja v knjigo I-RAČ, po kateri želimo dokumente pregledovati (pregled se vrši na nivoju dokumenta, na računu/predračunu po oznaki knjiženja I-RAČ iz zavihka Splošno). Na voljo imamo naslednje možnosti: vsi dokumenti, davčni zavezanci, končni potrošniki, izvoz, druge oprostitve in neobdavčljivo.

·      Uredi po – vpišemo oziroma izberemo po katerem pojmu želimo imeti razvrščene dokumente na poročilu. Izbiramo lahko  med številko dokumenta, datumom dokumenta, datumom zapadlosti, plačnikom, prejemnikom, stroškovnim mestom, stroškovnim nosilcem, referentom, delovnim nalogom in analitiko.

·      Prikaz naslovnika - označimo ali želimo prikazati prvo vrstico naslovnika iz glave računa/predračuna  ali ne  prazno.

·      Samo zbirni podatki - označimo ali želimo samo zbirne podatke  ali ne  prazno. Če je izbrana ta opcija je mogoče izbrisati šifro knjige dokumenta, tako, da se naredijo zbirni podatki za vse knjige računov.

·      Opis liste - vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

·      Izpis nastavitev – označimo ali želimo tiskati nastavitvene podatke  ali ne .

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski.

Natisni