Prispevki iz plač

Ukaz je namenjen vnosu prispevkov, ki se obračunavajo iz plač in nadomestil zaposlenim.

Šifra prispevka – podatek je dvomestno število.

Naziv prispevka – vpišemo naziv prispevka iz plač.

Šifra stranke – mora  pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre, z gumbom . Če stranka, ki predstavlja prejemnika prispevka ni še vnesena, jo dodamo v šifrant strank.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko za nakazila prispevkov, ki mora biti predhodno vnesena pri stranki, ki je prejemnik prispevka na zavihku Bančni računi.

Naziv računa – se izpiše na osnovi nastavitev v bančnih računih stranke prejemnika prispevka.

% prispevka – lahko je na 3 decimalna mesta natančno.

Najnižji znesek – vpišemo najnižji možni znesek prispevka oz. pustimo znesek 0, ki ga predlaga program. Podatek »Najnižji znesek« vpišemo v primeru, ko je prispevek določen v fiksnem znesku.

Najvišji znesek – vpišemo najvišji možni znesek prispevka oz. pustimo znesek 999.999.999,99, ki ga predlaga program. Podatek »Najvišji znesek« vpišemo, ko je prispevek določen v fiksnem znesku – v tem primeru mora biti najvišji znesek enak najnižjemu znesku prispevka (če je npr. prispevek določen v fiksnem znesku 1.200,00 SIT, bomo pri najnižjem in najvišjem znesku obakrat vnesli  znesek 1200 SIT).

Se obračuna od plače - oznaka  omogoča obračun prispevka od plače.

Se obračuna od neplačanega - oznaka  omogoča obračun prispevka od neplačane odsotnosti.

Prispevek od razlike do minimalne plače - če se prispevek ne obračunava od razlike do minimalne plače, izberemo določilo: Se ne obračuna. Sicer potrdimo obračun prispevka od razlike do minimalne plače in določimo, ali bo znesek prispevka iz plač, ki bo izračunan od razlike do minimalne plače, bremenil delodajalca ali zaposlenega.

Šifra REK 1 -  vnesemo dvomestno šifro, ki pomeni postavko oz. vrstico na obrazcu REK-1, pri kateri se bo izpisal obračunani prispevek (primer: za prispevek za zdravstveno zavarovanje bo šifra REK 1= 21). Pozor: vnos pravilne šifre REK 1 je obvezen in zelo pomemben tudi za pravilen izračun prispevka od razlike do minimalne plače. Če na primer prispevek za ZPIZ iz plače nima vpisane šifre REK 1 = 22, ampak katero drugo šifro, potem program v primeru, da zaposleni dobi plačo nižjo od minimalne, ne more obračunati prispevka ZPIZ tudi od razlike do minimalne plače.

Šifra REK 1a -  vnesemo dvomestno šifro, ki pomeni postavko na obrazcu REK-1a pri kateri se bo izpisal obračunani prispevek (primer: za prispevek za zdravstveno zavarovanje bo šifra REK 1a: 71). Podatek je obvezen.

 

Natisni