Verzija 2018.05.001 z dne 06.04.2018

  • Dodana kontrola obstoja davčne številke na zaslonu za vnos zaposlenega.
  • Dodano predlaganje izračuna olajšave po spremembi podatkov družinskih članov.
  • Izpis manjnkajočih dogodkov in izpitov zaposlenih
  • Popravki na vzorcu Aneks napredovanja

Natisni