Stroškovna mesta

Šifrant Stroškovna mesta je preglednica, ki prikazuje stroškovna mesta, ki jih uporabljamo pri poslovanju.

Natisni