Uvoz: Plani proračunskih postavk

Uvoz iz tekstovne datoteke

Podatki o planu se uvozijo iz tekstovne datoteke, ki je bila pripravljena izven programa, glede na izbran način prenosa.

Natisni