Izpis šifranta popusti - stranke

Podatke iz šifranta Popusti - stranke natisnemo tako, da najprej kliknemo na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl+P). Odpre se okno kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

Skupina artikla - vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.

Skupina stranke - vpišemo oziroma izberemo skupine strank.

Datum veljavnosti – vpišemo oziroma izberemo datum veljavnosti popusta.

Razvrščanje – določimo kako bo izpis razvrščen (po gruči strank ali po gruči artiklov).

Ime izpisne liste -  vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Natisni