Artikli (Alt+A)

Standardni program Artikli uporabljamo za vnos jedi in sestavin. Nastavitve določajo, katero številko šifranta in katero šifro cenovnega področja uporabljamo. Bistvene stvari, na katere je treba paziti, so:

·      Jedi in njihove sestavine so artikli v šifrantu artiklov.

·      Jedi in sestavine so primerno šifrirane, grupirane, …da se ločijo od drugih artiklov (npr. zaradi izpisov), če so v istem šifrantu.

·      Tip artikla za jedi je izdelek, za sestavine pa material.

·      Jedi imajo pod isto jezikovno področje v tehnični opis zapisana navodila za pripravo jedi.

·      Sestavinam je pridruženo cenovno področje z nabavnimi cenami.

·      Vse jedi imajo sestavnico z enim nivojem.

·      Sestavinam kot podatek »masa na enoto v kg« vpišemo maso enote, ki se za sestavino uporablja v skladiščnem poslovanju.

·      Z gumbom »Hrana« vnašamo hranilne vrednosti za 100g sestavine.

Natisni