Vnos novega stroja

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Stroji.

·      Šifra stroja – vnos (iskanje) šifre stroja. Stroj lahko izberemo iz seznama osnovnih sredstev v kolikor imamo v nastavitvah programa nastavljeno povezavo s programom OSD. V nasprotnem šifro stroja vnesemo samostojno.

·      Naziv 1 – vnos naziva stroja. Predlaga se naziv izbranega osnovnega sredstva, naziv lahko spremenimo.

·      Naziv 2 – vnos drugega dela naziva stroja.

·      Lastna cena/h – vnos lastne (stroškovne) cene ene ure delovanja stroja v domači denarni enoti. Podatek je obvezen.

·      Prodajna cena/h – vnos prodajne cene ene ure delovanja stroja v domači denarni enoti. Podatek se lahko vnaša le v kolikor v nastavitvah programa obstaja povezava s programom FAK, takrat je ta podatek obvezen.

·      Stroškono mesto – vnos (izbor) stroškovnega mesta kateremu pripada stroj.

·      Stroškovni nosilec – vnos (izbor) stroškovnega nosilca kateremu pripada stroj.

·      Opomba – vnos poljubne opombe stroja.

·      Neaktiven – v kolikor označimo to opcijo (ü) postane stroj neaktiven. Nadaljnja izbira tega stroja v delovne naloge ni mogoča.

Natisni