Analiza ključev za delitev

Ob spremembi delitve po ključih je na voljo nova analiza za pregled podatkov o izračunanih ključih posameznih obračunov. Ključi so izračunani po zaposlenih. Nastavitveni podatki so :

 

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbran obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in izberemo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Datum izplačila - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, če želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

 

Po potrditvi nastavitev se odpre vrtilna tabela. Osnovni zapis vrtilne tabele je izračunan ključ za delitev stroškov plač. Dimenzije tabele so :

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Zap. št. obr. - zaporedna številka obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (ime) - priimek in ime zaposlenega

Status zaposlitve

Vrsta pogodbe o zaposlitvi – kolektivna / individualna

Naslov - naslov zaposlenega

Vrsta obračuna – šifra in naziv

vrsta obračuna (naziv) - naziv vrste obračuna, kateri je bil prispevek obračunan

datum plačila dajatev - iz nastavitev obračuna

Šifra in naziv SM - za zbiranje po analitiki

Šifra in naziv SN - za zbiranje po analitiki

 

Za vsak zapis so prikazani podatki :

Ure

Znesek

Vrednost ključa

Natisni