Verzija 2017.14.002

Obračun plač

Odpravljena težava med izvajanjem obračuna

Natisni