Zavihek 1. opomin

V polje , damo kljukico in s tem se nam aktivirajo spodnja polja s katerimi uredimo nastavitve za prvi opomin oz. nastavitve za enostavno opominjanje v primeru uporabe enostavnega opominjanja za vse postavke.

 

·      Ozadje – izberemo barvo, v katero želimo, da se nam bo vrstica s prvim opominom obarvala. Na podlagi barv, bomo lažje ločili stopnje opominov v preglednici opominov  (Dnevne obdelave – Opominjanje) v primeru ko imamo večstopenjsko opominjanje.

·      Privzeti obrazec za pravne osebe in Privzeti obrazec za fizične osebe – izberemo pripravljene obrazce za izpise, ki jih lahko tudi poljubno oblikujemo (Glej navodila SAOPsf za oblikovanje QR izpisov).

·      Šifra dogodka – iz šifranta dogodkov izberemo šifro dogodka, ki se bo zapisal med dogodke stranke, ko bo izstavljen 1. opomin.

·      Način opominjanja – izberemo na kakšen način bomo izstavljali 1. opomin, izberemo Izpis, (E-pošta in SMS – še v delu).

·      Stik – iz šifranta stikov izberemo šifro stika. Stike vnašamo na stranko (šifrant strank) na zavihku Stiki. V primeru, da se odločimo za elektronsko pošiljanje opominov nam program naslov e-pošte prejemnika opominov vzame iz vnesenega stika na stranki.

·      Stroški opomina – vpišemo strošek opominjanja. Stroški opomina se izpišejo na opominu in prištejejo skupni vrednosti terjatve, ki jo opominjamo. Stroške opomina lahko kasneje v obdelavi Opominjanje tudi poknjižimo.

·      Mnogokratnik zneska za saldo – polje je aktivno v primeru, da je vrsta opomina Stopenjsko na saldo dokumenta. Program ponudi mnogokratnik 1, kar pomeni, da bo program pripravil opomine za vse stranke, ki zamujajo s plačilom najmanj enega obroka. V primeru, da vpišemo mnogokratnik 2, bo program pripravil opomine za tiste stranke, ki zamujajo s plačilom najmanj dveh obrokov. Mnogokratnik lahko poljubno spremenimo v drugo celo število.

·      Opomin poroku – polje je aktivno v primeru da je vrsta opomina Stopenjsko na saldo dokumenta. Če polje označimo s kljukico pomeni da bomo opomin izstavili poroku, ter se bo v glavi izpisa opomina izpisalo, da gre opomin poroku.

Natisni